- de som går den ekstra milen

Hos Musikk-undervisning.no gjør vi mye for å sikre at alle lærere som er tilgjengelige på siden har et høyt musikkfaglig nivå og erfaring med å undervise. I tillegg ønsker vi å trekke frem lærerne som viser spesielt et engasjement og proaktivitet. Dette er de vi kaller SuperTeachers™ og de vil ha et synlig SuperTeacher-merke både i søkemotoren og på profilen deres.


En SuperTeacher oppfyller minst tre av følgende kriterier:


 • Raske svar
  Læreren svarer nye elever på deres første melding innenfor 48 timer i gjennomsnitt, sånn at avstanden mellom musikalske drømmer og oppnåelsen av dem, kan bli så kort som mulig. Målingene dekker over aktiviteten de seneste 3 månedene.

 • Presentasjonsvideo
  Læreren har lagt ut en presentasjonsvideo av seg selv på profilen sin, hvor eleven får et inntrykk av hvem personen er som lærer, både med tanke på personlighet og undervisningsstil.

 • Gode anbefalinger
  Læreren har minst 3 anbefalinger fra nåværende elever og/eller tidligere elever, med minimum 4 av 5 stjerner i gjennomsnitt. Det kan hjelpe nye elever til å føle seg mer sikker i valg av lærer når de kan få et inntrykk av andre elevers opplevelse med læreren.

 • Høyt engasjement
  Læreren er god til å engasjere seg i den enkelte elev, og tilrettelegger for lengrevarende og meningsfulle undervisningsforløp. Det måles på hvor lenge elevene blir hos læreren i gjennomsnitt. Antall elever som faller fra innen 5. undervisning skal være under 25%.

Sånn fant vi frem til målene for SuperTeacher

Ved å spørre elevene våre om hva som var viktig for dem når de skal velge lærer - utover faglighet, erfaring og ren politiattest selvfølgelig - fant vi frem til fire parametre som ble lagt stor vekt på. Ut ifra disse parametrene, definerte vi de ovenstående kriteriene som en lærer skal oppnå for å bevare sin status som SuperTeacher.