Slik godkjenner vi våre lærere

Hver eneste lærer på musikk-undervisning.no har vært gjennom en omfattende vurdering før deres profil blir publisert hos oss. Den kanskje viktigste jobben denne plattformen gjør, er å være garantisten for at våre elever og studenter får faglig sterke, kvalifiserte og egnede lærere. Trygghet og sikkerhet er bærebjelken i vår forretningsmodell. Læreren er kanskje den viktigste faktoren for å kunne lykkes med undervisningen, og dermed også den viktigste faktoren for at vi som driver denne plattformen skal lykkes. 

 

Alle lærere har vært gjennom en søknadsprosess

Når en potensiell lærer registrerer seg hos oss, må full CV og søknad, samt attester og vitnemål fremlegges. Disse ettergås nøye av vår fagavdeling. 

 

Krav til kvalifikasjoner og erfaring

Våre lærere har som regel mastergrad i sitt fag, i tillegg til en pedagogisk utdanning og erfaring som musikere. Vi kan gjøre skjønnsmessige unntak fra utdaninngskravet for særlig kvalifiserte lærere. Det kan for eksempel være om vi får inn en søknad fra en artist som har lang erfaring som profesjonell låtskriver, med kanskje flere millioner avspillinger på radio eller strømmetjenester over flere år, men som ikke har tatt en mastergrad i låtskriving som sådan. En slik artist vil, med god oppfølging fra oss, likevel kunne holde kurs hos oss i låtskriving.

 

Alle lærere må levere plettfri politiattest

Ingen av våre lærere kan undervise uten å ha levert inn plettfri vandel og oppdartert politiattest. I tillegg til dette vil vi kurse, støtte og oppdatere våre lærere, slik at de stadig vil kunne ha de beste arbeidsforhold. 

 

Vi tar godt vare på våre lærere

Våre lærere oppfordres å være medlem av et forbund som ivaretar deres interesser. I tillegg oppfordrer vi alle lærere å sette sine timesatser høyere enn den offentlige tariffen. På denne måten tiltrekker vi oss ambisiøse, engasjerte og motiverte lærerne som gir det lille ekstra.


Løpende evaluering: Derfor er elevenes tilbakemelding viktig

Vi har flere rutiner for å fange opp om det er noe vi skulle kunne forbedre hos våre lærere. Våre elever oppfordres å gi først og fremst læreren, men i noen tilfeller også administrasjonen løpende tilbakemelding på undervisningen. Publiserte offentlige anmeldelser av lærere er alltid forhåndsgodkjent av lærer. Vi vil gjerne vite hva som fungerer, slik at vi kan gjøre mer av dette! Elevene kan enkelt sende inn tilbakemelding på undervisningen gjennom plattformen, slik at lærerne får verdifull innsikt i hvordan deres opplegg kan utvikles videre. På denne måten jobber vi alle mot å stadig bli et bedre sted å være både for lærere og elever!