Lær å spille piano

Tonene til pianoet skapes ved at en hammer slår ned og setter noen strenger i bevegelse inne i pianoet. Hammeren settes igang ved at musikeren trykker på tangentene. Han/hun kan så  bestemme hvilken styrke lyden skal spilles med, alt etter hvor hardt han/hun trykker på tangentene. Vibrasjonene i strengene forsterkes av det man kaller sangbunnen, som er en tynn treplate inne i pianoet. Når sangbunnen har forsterket lyden, vil det være mulig for øret å fange opp lyden. Det finnes flere former piano , og alle har forskjellige kjennetegn.


Hva skal man skal legge vekt på ved kjøp av et piano

Det kan være vanskelig å vurdere sitt innkjøp av piano - bør man gå for et el-piano eller akustisk piano? Det er noen ting man bør være oppmerksom på når man velger pianotype.

El-piano

Fordeler:

 • Lyden fra et el-piano frembringes elektronisk i stedet for mekanisk – et el-piano trenger altså ikke å stemmes!

 • Du kan bruke hodetelefoner på et el-piano, så du ikke forstyrrer andre mens du spiller.

 • Det er ofte en innebygd metronom i pianoet, metronomen gjør at det er lettere å holde takt og tempo når du øver deg.

 • Et el-piano veier ikke så mye som et akustisk piano og kan lettere flyttes – ofte kan det også skilles fra hverandre.

 • El-piano er oftest billigere enn akustiske piano (avhengig av den valgte standarden)

Ulemper:

 • Lyden kan bli litt mekanisk, og du har ingen innflytelse på klangdannelsen

 • Man kan ikke lage den samme tonevariasjonen på et el-piano som på et akustisk piano, ettersom lyden er elektronisk – du kan altså ikke arbeide med tangentene og dermed variere lyden

 • Klangen er mere ’tørr’ (jo billigere piano, jo dårligere klang og lyd)

 • Anslaget er lettere, så teknikk blir ikke like velutviklet, som hvis du øver deg på et akustisk piano

Akustisk piano

Fordeler:

 • Det akustiske piano har en varieret og levende lyd – og lyden er naturligt.

 • Du kan arbeide med klang og uttrykk, fordi du selv slår strengen på hver enkelt tone – ditt trykk på tangenten kan du altså selv styre og dermed også klangen og lydstyrken

 • Du trener og får best teknikk på et akustisk piano fordi tonedannelsen er avhengig av din kontroll og styrke i fingrene, samt balanse i underarmen.

 • Du kan kjøpe et piano som passer til ditt tekniske nivå – du kan altså hele tiden la instrumentet følge din tekniske ferdighet

Ulemper

 • Et akustisk piano må stemmes, og det må man ha en profesjonell stemmer til å gjøre.

 • Det er ikke så lett å flytte et akustisk piano

 • Et akustisk piano er ofte dyrere enn et el-piano – spesielt hvis du skal ha et veldig bra piano

Når er pianoet bygget?

I en moderne pianoforhandler er instrumentene sjeldent over 10 år gamle, altså i god stand. Det varierer veldig i forhold til hvordan et piano slites i løpet av årene. Men det er noen pianoprodusenter som er kjent for å lage kvalitet, som holder lenge, som f. eks Steinway, Bösendorfer og Fazioli. Hvis man kjøper pianoet brukt, er det større risiko for at det er noen år gammelt og er slitt innvendig. Dermed bør prisen være deretter.

Hvordan bestemmer jeg meg?

Man kan velge disse tre kategorier etter behov:

 • Kategori 1: El-piano. Prisklasse: 2.000 – 10.000 kr Et el-piano er til nybegynneren, som gjerne vil prøve å spille piano, men som ikke er sikker på hvor mye han/hun kommer til å spille. Det er ikke mulig å øve vesentlig på teknikk, men man kan få en fornemmelse av hva pianospilling går ut på.

 • Kategori 2: Akustisk piano. Prisklasse: 10.000 – 50.000 kr Et akustisk piano kan være både for nybegynneren, eller for den mer erfarne pianist. Det akustiske piano er både velegnet til hyggespilling og intensiv øvning. Her har du mulighet for å jobbe med teknikk, fordi du selv har innflytelse på lyd og klang.

 • Kategori 3: Flyglet. Prisklasse: 50.000 – 500.000 kr Et flygel er til den ambisiøse profesjonelle eller den rike amatør. Ved kjøp at et flygel får man muligheten for å utforske pianoets lyd til fullstendig, og det gir den mest helstøpte opplevelse med musikken.

Pianoets deler

Et piano er et instrument, som består av sorte og hvite tangenter, samt pedaler. Tangentene på et piano er som et keyboard på en datamaskin - de har alle hver sin bokstav, som er tangentens tone. Mellom hver tangent er det en halv tone, og det vil si at fra tonen C til tonen C (en oktav høyere), er det 12 halvtoner. Det er det antall forskjellige toner, som er på et piano.
Øv deg i hva de forskjellige toner heter. Alle toner kan ha en b eller et kryss foran. Huskereglen er at:

 • Når det står et kryss, tilføyes tonen -is. For eksempel cis, dis, eis osv.

 • Når det står et b, tilføyes tonen -es. For eksempel cess, dess, ess osv.

Hver tangent har en grunnlyd når du trykker den ned. De klinger lengre hvis du holder tangenten nede og hvis du slipper raskt, blir tonen kort. Men det er også en annen måte du kan kontrollere lengden av tonen på.

Når du sitter ved pianoet har du pedaler ved føttene. Det kan være en til tre pedaler. Hvis du tar utgangspunkt i to pedaler (som de fleste piano har), er det dermed en til høyre og en til venstre.

Høyre-pedalen (også kalt sustain-pedal) lar tonene klinge lenge, selv om du slipper tangentene. Når du løfter foten fra pedalen, stopper tonene. Venstre-pedalen (også kalt demper-pedal) gjør - som navnet tilsier - at pianoets lyd dempes. Den bruker du f.eks, hvis der står ‘pp (pianissimo)’ i noten. Det betyr at tonene skal spilles lavt og forsiktig.

Akkorder og besifring

På et piano kan du spille det som heter akkorder (også kalt besifring). Navnet avhenger av hvordan det står i noten. Står det bokstaver over en note, kalles det besifring, og står det skrevet med tonene på notepapiret, kalles det akkorder.
I mange sangbøker står melodien skrevet ut på noter, og så står besifringen over, så pianisten vet hvilke akkorder som skal spilles. En akkord kan bestå av mange toner. Den får navn alt ettersom hvilke toner som inngår (hvilken tone, som er grunntone, terts, kvint osv.).

Vi holder oss til det letteste og tar fatt på treklangene. Disse er lettest å starte med når du skal lære å spiller piano.

En treklang består av tre toner: En grunntone, en terts og en kvint. Grunntonen er den som gir navnet til akkorden.

Kvint og terts

En kvint har nummeret 5, fordi den ligger som femte tone fra grunntonen. En terts har nummeret 3, fordi den ligger som tredje tone fra grunntonen. Tertsen er den som  ‘farger’ akkorden. Hvis en terts er liten, er akkorden moll, og hvis den er stor, er akkorden dur.

Hvis du spiller 1 + 3 + 5, er det en C-dur. Spiller du den sorte tangenten like under 3, er det en moll. Hvis du vil øve deg i det, kan du ta en grunntone og ta kvinten til den - og prøve den store og små terts. Se om du kan høre forskjell!

Hvis du for eksempel spiller 3 + 5 + 7, er det en E-moll. Det er det fordi det er en liten terts fra 3 til 5. Du kan også spille 3 + 7 og i stedet for 5, spille den sorte tangenten som ligger over. Det er nå en E-dur.

Tertstabler

Hvis du ikke helt vet hvordan du finner frem til det, kan du telle. Du spiller en grunntone, teller fire toner fra den (tell ikke med grunntonen), så har du din terts. Teller du tre toner fra den (tell ikke med tertsen), så har du kvinten. Husk 4 + 3 = dur. Du kan også spille en grunntone, telle tre toner fra den, så har du din småterts. Teller du tre toner fra den, så har du din kvint. Husk 3 + 4 = moll.

På den måten sammensettes mange akkorder - som kalles tertstabler. Du kan også telle:

 • 3 + 3 = forminsket (fordi det er to små tertser over hverandre)

 • 4 + 4 = forstørret (fordi det er to store tertser over hverandre)

Når du føler deg mer sikker, kan du begynne å gjøre det som kalles omvendinger. F.eks. spille grunntonen øverst, tertsen nederst og kvinten i midten. Det gjør man, når man skal akkompanjere andre som synger en melodi. De vil nemlig gjerne at den tonen de synger, er den tonen som ligger øverst i akkorden.

Hvis du er modig og selv ønsker at teste dine ferdigheter, så har Musikk-undervisning.no flere artikeler, hvor du kan lære å spille.

Prøv deg frem!

Motta pianoundervisning?

Hos Musikk-undervisning.no kan du motta undervisning av en dyktig og erfaren lærer. VI har lærere rundt omkring i hele landet. Vi har dessuten undervisere til alle aldre og nivå, om skreddersyr undervisningen etter dine mål og ambisjoner - Så det er bare å komme i gang!

Hva er Musikk-undervisning.no?

Musikk-undervisning.no er en musikkskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaper kontakten mellom lærere og elever. Vårt mål er å skape mer musikk i Norge! Vi tilbyr undervisning til alle uansett alder og nivå, da vi har kompetente og dyktige lærere, som alle har flere års erfaring med musikk og ikke minst en ren politiattest.

Hvis du har noen spørsmål til undervisningen, konseptet eller våre gitarlærere, så er du alltid velkommen til å kontakte Musikk-undervisning.no på telefon 23 89 89 17 eller mail post@musikk-undervisning,no