Seksklanger og syvklanger

Seksklanger og syvklanger

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man kan gjøre musikken sin mer spennende ved å utvide sine akkorder ytterligere med seksklanger og syvklanger.


Seksklanger

Ved seksklanger og syvklanger har du så mange toner på akkorden at det egentlig er sjeldent man spiller alle seks forskjellige toner. Derfor, i 11-akkorder - i hvert fall dur-11 akkorder - dropper du alltid ters, selv om det vanligvis er en av de viktigste tonene som gjør at vi kan høre om det er dur eller mol. I 13´er nøyer man seg ofte med grunntonen, ters, septim og 13s (dvs. seksten), men det kan variere.

11'er akkorder

En 11’akkord består teoretisk av grunntone, ters, kvint, liten septim, stor none og undecim. Undecimen er den samme tonen som kvarten, bare en oktav over. En 11 er dermed en triade hvor både 7, 9 og 11 er lagt til, selv om du ikke skriver det. Men som sagt, i praksis kan du slippe noen av notatene fordi det er så mange!
Eks:
C11 = c – e – g – b – d – f
Eks:
Cm11 = c – es – g – b – d - f


Syvklanger

13'er akkorder

En 13’er akkord består teoretisk av grunntonen, ters, kvint, liten septim, stor none, stor undecim og stor tersdecim. Selv om du bare skriver 13 etter grunntonen, inneholder den en triade, hvor både 7, 9 og 11 er inkludert. Men som nevnt så fjerner du ofte noen av notene. I 13-er nøyer man seg ofte med grunntonen, ters, små septim og så selvfølgelig 13-tallet - 13-tallet er alltid en dur akkord.

Eks:
C13 = c – e – g – b – d – f – a

Legg merke til at alle syv tonene i c-dur skalaen (med b i stedet for h) er til stede i akkorden!

Finn en lærer der du bor!

Hos Musikk-undervisning.no kan du motta undervisning av en dyktig og erfaren lærer. Vi har lærere rundt omkring i hele landet. Vi har dessuten undervisere til alle aldre og nivå, om skreddersyr undervisningen etter dine mål og ambisjoner - Så det er bare å komme i gang!

Hva er Musikk-undervisning.no?

Musikk-undervisning.no er en musikkskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaper kontakten mellom lærere og elever. Vårt mål er å skape mer musikk i Norge! Vi tilbyr undervisning til alle uansett alder og nivå, da vi har kompetente og dyktige lærere, som alle har flere års erfaring med musikk og ikke minst en ren politiattest.

Hvis du har noen spørsmål til undervisningen, konseptet eller våre gitarlærere, så er du alltid velkommen til å kontakte Musikk-undervisning.no på telefon 23 89 89 17 eller mail [email protected],no


Finn en lærer i dag