Prisguide for gruppeundervisning og Tilbud

Hvordan setter jeg som lærer riktig pris på min gruppeundervisning?

Det er du, altså læreren, som bestemmer hva gruppeundervisningen skal koste for den enkelte deltaker. Fordelen med å være flere betalende er at du kan enten få en høyere inntjening, eller at kursene kan blir billigere for deltakeren. Ved gruppeundervisning kan det tenkes at du har noen ekstra utgifter knyttet til for eksempel leie av lokale, kjøp av materiell, utstyr eller lignende. Dette må du ta med i prisen.

 

Er du i tvil om hva prisen på undervisningen skal være, anbefaler vi at du tar en titt på hva andre lærere tar for lignende grupper. Du finner oversikten over grupper her: Gruppeundervisningens hovedside.

Vi anbefaler også at du jevnlig justerer prisene. Hvis det for eksempel er få påmeldinger til en gruppe, kan du prøve å senke prisen litt for å gjøre laget mer attraktivt for studenter og deltakere. Omvendt, hvis gruppen blir veldig populær, kan du øke prisen noe neste gang. 


 

Hva blir inntekten min?

 

Inntekten din blir det beløpet du har satt for kurset for deltakerne, gange antall studenter du har på kurset ditt. I tillegg vil vi måtte ta et lite servicegebyr for å kunne drifte plattformen, har kundeservice for både lærer og elev, samt promotere ditt kurs og gi deg tilgang til våre tusenvis av studenter. Størrelsen på denne avhenger av din ansiennitet på plattformen. Nedenfor kan du se oversikten over størrelsen på serviceavgiften for hvert medlemsnivå:

 

Basic: 22 %

Bronse: 20 %

Sølv: 18 %

Gull: 16 %

Platina: 14 %

 

Hva er medlemsnivåer?

 

For hver time med undervisning du har, både en til en og gruppeundervisning, så vil du etterhvert kunne oppgraderes til et nytt medlemsnivå og få lavere plattformavgifter. Dette gjør vi fordi vi opplever at det er et gode for våre elever å ha erfarne lærere som tenker langsiktig og som har lang farstid på plattformen. Les mer om medlemsnivåer her


 

Hvilken pris betaler studentene?

 

Studenter betaler prisen du setter pluss et servicegebyr som dekker betalingskortgebyrer og gjeldende avgifter. Servicegebyret vises tydelig til studentene før kjøpet.

 

Kan jeg endre prisen på gruppen etter at det er opprettet?

Du kan redigere laget så mye du vil frem til den første deltakeren er registrert. Når den første deltakeren er påmeldt, er det ikke lenger mulig å endre prisen for deltakerne.