FAQ gruppeundervisning

 

 

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene knyttet til gruppeundervisning rettet spesielt mot deltakere. Nederst i dokumentet ligger det en egen FAQ for foreldre. 

 

 1. Hva er en gruppetime?

En gruppetime er undervisning med flere deltakere enn én. Det vil si workshops, seminarer, helgekurs, sommerkurs, kor, korps, band, samspill, gitarensembler og lignende. 

 1. Hvor mye koster det å delta i en gruppetime?

Prisene vil variere fra gruppe til gruppe, men ikke fra time til time i samme gruppe. Prisene er satt ut i fra flere faktorer som innhold, lengde, mengde forberedelse og etterarbeid for læreren. Populærere kurs vil normalt koste mer, og en høyt utdannet lærer med lang erfaring vil også kunne ta mer for sine kurs. Det er den enkelte lærer som setter prisene. Vi anbefaler at du velger en gruppe som passer deg faglig, og med en pris som samsvarer med dine forventninger. Du kan se prisene på de ulike gruppene her: *Teamoversikt*

 1. Kan jeg betale for gruppetimen med klippekort?

Du kan ikke betale for gruppetimen med klippekort - klippekortet er for deg som har en-til-en undervisning, og kjøpes for å brukes på en enkelt lærer.

 1. Har dere gruppetimer online?

Foreløpig er alle gruppetimer fysiske. 

 1. Hva om gruppeundervisningen blir avlyst?

Hvis læreren avlyser gruppeundervisningen får du refundert de timene du ikke har hatt enda. Pengene vil i utgangspunktet settes inn på kortet du betalte med da du meldte deg på gruppen. Avlysninger fra lærerens side skal skjer innen syv dager før kursstart, og du får beskjed i innboksen eller på mail. Skulle du oppleve problemer med dette er du velkommen til å sende oss en epost på [email protected].

 1. Får jeg refundert beløp for de timene jeg selv ikke deltar på?

Når du har meldt deg på en gruppe, vil din deltakelse være viktig for at gruppen skal fungere rent faglig. Se for deg en band der man har en trommeslager. Hvis denne trommeslageren ikke møter opp, vil dette gå ut over de andre deltakerne i gruppen. Når du da har bestemt deg for en gruppe, og betalt for denne, har vi bindende påmelding. Dette er lærerens garanti for å kunne lykkes i planleggingen av faglige innholdet i gruppen. Hvis man velger å ikke møte på oppsatte timer, vil man ikke kunne kreve å få timene refundert. Se mer om våre avlysningsregler på LINK TO REFUNDS DOCUMENT

 1. Hva dekker servicegebyret?

Serviceavgiften er den delen av beløpet som går til kundeservice, lærerstøtte, elevstøtte, administrasjon og utvikling av vår plattform. For hvert kjøp utgjør den kun en liten prosent, men for oss er den superviktig for å kunne drifte denne plattformen. 

 

FAQ for foreldre 

 

 1. Er dette det riktige kurset for mitt barn?

Hvis du har lest beskrivelsen av kurset og fortsatt er i tvil, vil du alltids kunne kontakte læreren av kurset for å forhøre deg. Noen ganger arrangerer også lærerne et prøvekurs som varer en gang, der du vil kunne få teste om dette er noe for ditt barn. 

 1. Kan mitt barn delta sammen med sine venner?

Det er læreren som bestemmer hvem som tas inn på kurset, basert på ulike parametre som alder og kunnskap og når man melder seg på. Hvis du er i tvil om ditt barn får være sammen med sine venner på kurset, ta kontakt direkte med læreren av kurset og forhør deg om mulighetene her. 

 1. Er det forventet noe av meg som forelder i gruppeundervisningstimene?

Det er ikke forventet noe faglig av deg som forelder i gruppeundervisningstimene. Det er læreren som har det fulle og hele ansvaret for det faglige opplegget. Er du usikker på andre ting enn det faglige - ta kontakt med læreren direkte. 

 1. Er det trygt for mitt barn å være med på gruppeundervisning?

Vi vil ikke arrangere kurs og gruppeundervisning som ikke er trygge for deltakerne. Vi har bransjens strengeste krav til hvem vi bruker som lærere hos oss. Vi bruker kun profesjonelle pedagoger med høy utdanning, lang erfaring med barn og unge og med gode referanser fra både tidligere elever, kollegaer og ledere. I tillegg har våre lærere plettfri vandel og politiattest. Våre lærere blir tett fulgt opp av oss i administrasjonen. Trygghet og sikkerhet er en av våre viktigste verdier. 

 1. Kan foreldre være med på gruppeundervisningstimene?

I mange tilfeller vil du selvsagt kunne være med å observere i timen. Hvis du vil delta på det faglige opplegget bør dette være avklart med lærer på forhånd. Det kan også være at en lærer ikke ønsker foredres tilstedeværelse under undervisningen av faglige hensyn, da en slik tilstedeværelse vil kunne prege både egne barn og andre deltakere. Dette må avklares med læreren på forhånd.

 1. Mitt barn har noen spesielle behov, kan dette meldes inn og tas hensyn til?

Du kan alltids ta kontakt med læreren i forkant for å avklare spesielle forhold som bør tas hensyn til. 

 1. Kan jeg la barnet mitt være alene mens gruppetimen foregår?

Du skal alltid være trygg på at vi ivaretar deres barn i våre arrangementer. Trygghet og sikkerhet er våre viktigste verdier, og vi har kun profesjonelle pedagoger, se gjerne spørsmål 2. 

 1. Barnet mitt er sjenert, kan vi ha en prøvetime?

De fleste lærere vil kunne tillate en prøvetime, ta kontakt med læreren direkte for å avklare ulike behov du og ditt barn skulle ha. 

 1. Hva skjer om barnet mitt ikke oppfører seg?

Våre profesjonelle pedagoger vil strekke seg langt for at alle som tilhører gruppetimens målgruppe, skal kunne delta på undervisningen. Det er selvsagt stor takhøyde for ulike adferdsmønstre, særlig når man jobber med barn og unge. Hvis det likevel viser seg at det etter gjentatte ganger oppstår problematisk atferd, som begrenser den faglige progresjonen for de andre deltakerne, vil læreren kunne kontakte foreldrene, utvise eleven fra den ene timen og i aller siste instans utvise eleven fra hele kurset. Dette vil selvsagt være i god dialog med foreldre. Utviste elever får ikke refundert kursavgiften. 

 1. Hva skjer om andre ikke oppfører seg mot mitt barn? 

Våre profesjonelle pedagoger vil strekke seg langt for at alle som tilhører gruppetimens målgruppe, skal kunne delta på undervisningen. Det er selvsagt stor takhøyde for ulike adferdsmønstre, særlig når man jobber med barn og unge. Hvis det likevel viser seg at det etter gjentatte ganger oppstår problematisk atferd, som begrenser den faglige progresjonen for de andre deltakerne eller ditt barn, vil læreren kunne kontakte foreldrene, utvise eleven fra den ene timen og i aller siste instans utvise eleven fra hele kurset. Dette vil selvsagt være i god dialog med foreldre. Utviste elever får ikke refundert kursavgiften. 

 1. Vil elevene vurderes og graderes?

I mange tilfeller vil elever under 18 år ikke vurderes og graderes. I noen tilfeller, for eksempel i et band bestående av fem stykker, en på hvert instrument, vil det kunne være avgjørende at deltakerne utvikler seg i samme retning rent faglig som resten av gruppen. Her vil det kanskje være et element av vurdering innad i gruppen, men dette vil i såfall være avklart på forhånd. Ta kontakt med læreren om du er i tvil. 

 1. Jeg lurer på noe annet enn de spørsmålene som står her

Du kan alltids ta kontakt med læreren av den gruppen du er interessert i, og du kan også ta kontakt med oss i administrasjonen på [email protected], så svarer vi iløpet av 24 timer.