Diatoniske skalaer

Diatoniske skalaer

De vanligste skalaene er dur- og mollskalaer. De er begge diatoniske skalaer. Det finnes mange forskjellige diatoniske skalaer. Det som kjennetegner en bestemt type er at det er like langt mellom hvert skalatrinn uansett hvor skalaen begynner!


Durskalaen


Diagram over C-dur skala.
Diagram over D-dur skala.

En ren durskala har alltid den samme rekkefølgen av intervaller, altså avstanden mellom de enkelte tonene. Hvis vi skriver tonene i en C-dur skala kan vi undersøke avstanden mellom tonene:

Rekkefølgen er altså alltid: 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½

Vi kan se at rekkefølgen er den samme hvis vi lager en D-dur skala:

Lær det evt. som en remse: ”Hel, hel, halv, hel, hel, hel, halv”


Mollskalaen


Det finnes 3 ulike mollskalaer, som alle brukes mye: Ren, harmonisk og melodisk moll.

Ren mollskala

En ren a-moll skala ser ut som følger:

Rekkefølgen er altså alltid: 1 – ½ - 1 – 1 – ½ – 1 – 1

Harmonisk mollskala

I en harmonisk mollskala er den rene mollskalaens 7. skalatrinn blitt forhøyet en halv tone. En harmonisk a-moll skala ser ut som følger:

Intervallet på 1 ½ er et forstørret sekund og er karakteristisk for den harmoniske mollskalaen.

Melodisk mollskala

I en melodisk mollskala er både det 7. trinnet og det 6. trinnet fra den rene mollskalaen blitt forhøyet en halv tone. En melodisk a-moll skala ser ut som følger:


Kirketonearter (Modale skalaer)


Hvis vi tar tonematerialet fra en C-dur skala – alle de hvite tangentene – og begynner fra en annen tone enn C får vi en annen skala. Rekkefølgen av intervallene blir annerledes idet det første skalatrinnet er endret. Man har ulike navn på skalaer som begynner på alle de 7 forskellige tonene i en diatonisk skala.

Jonisk skala

En jonisk skala er det samme som en ren durskala:

Dorisk skala

En dorisk skala begynner fra og slutter på durskalaens andre trinn. Det er en mollskala med forhøyet sekst:

Frygisk skala

En frygisk skala begynner fra og slutter på durskalaens tredje trinn. Det er en mollskala med forminsket sekund:

Lydisk skala

En lydisk skala begynner fra og slutter på durskalaens fjerde trinn. Det er en durskala med forhøyet kvart:

Mixolydisk skala

En mixolydisk skala begynner fra og slutter på durskalaens femte trinn. Det er en durskala med et lavt syvende trinn:

Eolisk skala

En eolisk skala begynner fra og slutter på durskalaens sjette trinn. Det er det samme som en ren mollskala:

Lokrisk skala

En lokrisk skala begynner fra og slutter på durskalaens syvende trinn. Det er en mollskala med lavt andre trinn og lavt femte trinn. Den er veldig sjeldent brukt.


Finn en lærer der du bor!


Hos Musikk-undervisning.no kan du motta undervisning av en dyktig og erfaren lærer. Vi har lærere rundt omkring i hele landet. Vi har dessuten undervisere til alle aldre og nivå, om skreddersyr undervisningen etter dine mål og ambisjoner - Så det er bare å komme i gang!


Hva er Musikk-undervisning.no?


Musikk-undervisning.no er en musikkskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaper kontakten mellom lærere og elever. Vårt mål er å skape mer musikk i Norge! Vi tilbyr undervisning til alle uansett alder og nivå, da vi har kompetente og dyktige lærere, som alle har flere års erfaring med musikk og ikke minst en ren politiattest.

Hvis du har noen spørsmål til undervisningen, konseptet eller våre gitarlærere, så er du alltid velkommen til å kontakte Musikk-undervisning.no på telefon 23 89 89 17 eller mail post@musikk-undervisning,no