Akkorder i en toneart

Akkorder i en toneart

Tonearter og skalaer hører tett sammen. Skalaen bestemmer hvilke akkorder det er i tonearten: Man finner nemlig akkordene i en toneart ved å lage en tertsstabel over alle tonene i skalaen.Notepapir - C-dur skala med tilhørende akkorder

I moll er det ofte en smule anderledes. Ofte vil man gjerne ha en dur-akkord over på mollskalaens femte tone (som i dur), så derfor blir man nødt til å endre akkorden Em til E.Notepapir - A-moll skala med tilhørende akkorder


Akkorder "utenfor skalaen"

De fleste sanger vil ha en eller flere akkorder, som ikke ”passer inn” i den skalaen som tonearten bygger på. Men det betyr ikke altid at de som er utenfor tonearten – kun skalaen! Det er ofte noe man gjør, for at musikken ikke skal bli kjedelig.

F.eks. kan man noen ganger gjøre akkordrekkefølgen C-Am-Dm-G7 litt mer spennende ved å gjøre den om til C-A7-D7-G7, selv om både A-dur og D-dur inneholder toner, som ikke finnes i C-dur skalaen. Tonearten er fortsatt C-dur. Hvis en sang begynner i C-dur, men beveger seg videre til en annen toneart sier man at den modulerer.
Hva er Musikk-undervisning.no?


Musikk-undervisning.no er en musikkskole med samlingspunkt på en hjemmeside, hvor vi skaper kontakten mellom lærere og elever. Vårt mål er å skape mer musikk i Norge! Vi tilbyr undervisning til alle uansett alder og nivå, da vi har kompetente og dyktige lærere, som alle har flere års erfaring med musikk og ikke minst en ren politiattest.

Hvis du har noen spørsmål til undervisningen, konseptet eller våre gitarlærere, så er du alltid velkommen til å kontakte Musikk-undervisning.no på telefon 23 89 89 17 eller mail post@musikk-undervisning,no