Retningslinjer for personvern

Registrering

Registrering foregår online via registreringsknappen ved hver enkel gruppe og ved at du etterfølgende bekrefter mailen ved registrering som sendes ut før undervisningen starter. Betaling skal også skje før første undervisning som du kan gjennomføre ved å trykke på mailen som du får ved registrering.

Betaling med kort

Betalingen skjer online etter at du har mottatt en mail som sendes ut før undervisningen starter. Pengene blir først trukket når gruppen har nok deltakere til å bli opprettet.

Avmelding – tilbakebetaling

Avmelding kan gjøres inntil 14 dager før gruppetimen starter. Deretter er tilmeldingen bindende og beløpet kan ikke refunderes uansett årsak. Ved avmelding tidligere enn 14 dager før gruppen starter, refunderes det innbetalte beløp fratrukket et administrasjonsgebyr på 100 kr.

Betaling og registrering

Hvis det er plass på gruppetimen, vil du innenfor 1-2 hverdager bli kontaktet av læreren og kontoret, hvor det vil bli bekreftet at du ønsker en plass i gruppen. Vi sender deretter en mail omkring betaling, som skal bekreftes for at plassen sikres. Registreringen er gjeldende fra det tidspunktet bestillingen blir gjennemført.

Det tas forbehold om endring av lærer og sted samt avlysning/forlengelse pga. sykdom el.lign. Eventuelle avlysninger (f.eks. pga sykdom) erstattes med forlengelse av undervisningens planlagte forløp.

Opplysning om klagemuligheter

En klage over en vare eller tjenesteytelse kjøpt hos oss online kan sendes til Forbrukerrådet gjennom nettsidene til Forbrukerrådet. Er det noe vi kan hjelpe med å løse så ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss på kontoret slik at vi kan hjelpe deg før du eventuelt sender en klage.