Sapfo M. S.

(14)

Møt Sapfo M. S.

Om

Instrument
Sang, Piano, Vokal, Keyboard, Musikkanalyse, Musikkteori, Låtskriving
Lokation
Online. Bergen.
Svartid
2 t. og 2 min.

Om Sapfo M. S.

Sapfo (40) er utdanna i klassisk song, piano og teoretiske musikkfag ved Det Nasjonale Konservatoriet i Hellas og som Faglærar i Musikk på Høgskulen på Vestlandet (HVL) som er retta mot rytmisk musikk. Hennar overordna mål som vokalpedagog er å få alle som ønsker det til å synge fritt, ved å ta tak i songtekniske utfordringar presist og effektivt. Ved å lytte og diagnostisere eleven forsiktig (elevar med heshet eller pusteutfordringar kan og sendast til øyre-nese-hals lege), går eleven gjennom ein periode der hen etablerar nye songvanar, og lærer om korleis kroppen blir til songinstrumentet gjennom øvingar og anatomisk kunnskap. Ho ønsker at songelevane hennar får eit bevisst forhold til songteknikken sin, slik at dei blir uavhengige og sjølvsikre.
Sapfos motto er: «SYNG SUNT, SYNG UT!».


Undervisninga i solosong
Sapfo underviser i solosong for både nybyrjarar og viderekomne i alle aldre. Songundervisninga omfattar blant anna:
- Grunnleggande til meir komplekse anatomiske innsikter som hjelper eleven til å forstå seg betre på pust og vokalteknikk.
- Innsikt i ulike songteknikkar knytta til ulike songstilar.
- Muskel, puste- og avslapningsøvingar.
- Musikalsk uttrykk og performance.
- Tekstuttale
- Note- og rytmeøvingar
Sapfo meiner at songundervisning handlar om å etablere nye og betre vaner som vil hjelpe eleven til å bygge ein solid teknikk. Det vil føre til at stemmen veks og eleven kan oppleve personleg vekst og sjølvtillit. Alle kan få ei stødig, stor stemme, ein må berre jobbe målretta og ha ein lærar som kan vise vegen.

Undervisning i piano
Sapfo underviser i piano for nybyrjarar og unge singer/songwriters. Pianoundervisninga omfattar blant anna:
- Grunnleggande teknikk
- Note- og rytmeøvingar
- Notelesing
- Besifring
- Klassisk og/eller rytmisk piano
- Musikalsk uttrykk og performance

Sapfo tar hensyn til måten eleven lærer på, læringsrytmen, evt. konsentrasjonsvansker, ved å variere i undervisninga, ta hensyn til elevens interesser, samt sette eit godt grunnlag innom musikkteori og grunnleggjande komposisjonsteknikkar om det er ynskjeleg.

Sjanger
Sapfo underviser i (nesten) alle sjangre, nokre å nevne er klassisk, rytmisk, verdsmusikk (lære frå ulike teknikkar og songstilar, samt synge i ulike språk), indie (finne eleven sitt heilt personlege uttrykk).

Fyrste undervisning
I vår fyrste undervisning vil me bli kjent musikalsk, finne ut kva instrumentet består av og korleis ein nyttar det, samt snakke om musikkinteressa til eleven, ynskjer og behov. For Sapfo er det veldig viktig at den
enkelte elev føler seg høyrt og godt tilpass med valg av både repertoar og undervisningsformer.

Nybegynnere
Til nybegynnere og barn må ein rekne med å måtte kjøpe undervisningsmateriell til timen. For viderekomne vil me velge repertoar saman, få kopiar av repertoaret Sapfo har med seg og tilpasse etter behov. Nokre bøker om teknikk er det kjekt å kjøpe og studere.

Skriv ein uforpliktande beskjed til Sapfo viss du er interessert eller har noko spørsmål.

Fra 289,60 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Undervisningssteder

  • Online

    Leksjonene holdes online i vårt OnlineClassRoom

    Hjemme hos lærer

    5067 Bergen

Sapfo er SuperTeacher

Raske svar

Læreren svarer nye elever på deres første melding innenfor 48 timer i gjennomsnitt

Gode anbefalinger

Læreren har minst 3 anbefalinger fra nåværende elever og/eller tidligere elever, med minimum 4 av 5 stjerner i gjennomsnitt

Høyt engasjement

Læreren er god til å engasjere seg i den enkelte elev, og tilrettelegger for lengrevarende og meningsfulle undervisningsforløp

Fra 289,60 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Anbefalinger av Sapfo M. S. 5

Madelein

Oprettet den 21/01/20

Svært dyktig sanglærer!

Liv-Karin L.

Oprettet den 15/05/20

Denne damen har meget god kunnskap om det hun underviser i. Hun er entusiast og meget god på formidling. Kan anbefales!

Priya" R.

Oprettet den 16/12/20

Er superfornøyd med Sapfo hun har begge mine jenter på 7 og 10 år på hhv piano og sang timer . Hun er en utrolig flink lærer innringer seg fort til eleven og er tålmodig og dedikert ! Føler oss heldige som har funnet henne ! Gleder oss til å fortsette hos henne til neste år !!!

Lignende undervisere

...