Sapfo

Sapfo

Sapfo

(16)

Om Sapfo

Sapfo (40) er utdanna i klassisk song, piano og teoretiske musikkfag ved Det Nasjonale Konservatoriet i Hellas og som Faglærar i Musikk på Høgskulen på Vestlandet (HVL) som er retta mot rytmisk musikk. Hennar overordna mål som vokalpedagog er å få alle som ønsker det til å synge fritt, ved å ta tak i songtekniske utfordringar presist og effektivt. Ved å lytte og diagnostisere eleven forsiktig (elevar med heshet eller pusteutfordringar kan og sendast til øyre-nese-hals lege), går eleven gjennom ein periode der hen etablerar nye songvanar, og lærer om korleis kroppen blir til songinstrumentet gjennom øvingar og anatomisk kunnskap. Ho ønsker at songelevane hennar får eit bevisst forhold til songteknikken sin, slik at dei blir uavhengige og sjølvsikre.
Sapfos motto er: «SYNG SUNT, SYNG UT!».


Undervisninga i solosong
Sapfo underviser i solosong for både nybyrjarar og viderekomne i alle aldre. Songundervisninga omfattar blant anna:
- Grunnleggande til meir komplekse anatomiske innsikter som hjelper eleven til å forstå seg betre på pust og vokalteknikk.
- Innsikt i ulike songteknikkar knytta til ulike songstilar.
- Muskel, puste- og avslapningsøvingar.
- Musikalsk uttrykk og performance.
- Tekstuttale
- Note- og rytmeøvingar
Sapfo meiner at songundervisning handlar om å etablere nye og betre vaner som vil hjelpe eleven til å bygge ein solid teknikk. Det vil føre til at stemmen veks og eleven kan oppleve personleg vekst og sjølvtillit. Alle kan få ei stødig, stor stemme, ein må berre jobbe målretta og ha ein lærar som kan vise vegen.

Undervisning i piano
Sapfo underviser i piano for nybyrjarar og unge singer/songwriters. Pianoundervisninga omfattar blant anna:
- Grunnleggande teknikk
- Note- og rytmeøvingar
- Notelesing
- Besifring
- Klassisk piano
- Musikalsk uttrykk og performance

Sapfo tar hensyn til måten eleven lærer på, læringsrytmen, evt. konsentrasjonsvansker, ved å variere i undervisninga, ta hensyn til elevens interesser, samt sette eit godt grunnlag innom musikkteori og grunnleggjande komposisjonsteknikkar om det er ynskjeleg.

Sjanger
Sapfo underviser i (nesten) alle sjangre, nokre å nevne er klassisk, rytmisk, verdsmusikk (lære frå ulike teknikkar og songstilar, samt synge i ulike språk), indie (finne eleven sitt heilt personlege uttrykk).

Fyrste undervisning
I vår fyrste undervisning vil me bli kjent musikalsk, finne ut kva instrumentet består av og korleis ein nyttar det, samt snakke om musikkinteressa til eleven, ynskjer og behov. For Sapfo er det veldig viktig at den
enkelte elev føler seg høyrt og godt tilpass med valg av både repertoar og undervisningsformer.

Nybegynnere
Til nybegynnere og barn må ein rekne med å måtte kjøpe undervisningsmateriell til timen. For viderekomne vil me velge repertoar saman, få kopiar av repertoaret Sapfo har med seg og tilpasse etter behov. Nokre bøker om teknikk er det kjekt å kjøpe og studere.

Skriv ein uforpliktande beskjed til Sapfo viss du er interessert eller har noko spørsmål.

Priser

Fra 289,60 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Underviser i:

Sang, Piano, Vokal, Keyboard, Musikkanalyse, Musikkteori, Låtskriving

Ukedager:

Mandag / Tirsdag / Onsdag / Torsdag / Fredag

Nivåer:

Nybegynner / Grunnleggende / Middels / Avansert / Profesjonell

Aldersgrupper:

Barn / Tenåringer / Voksne / Seniorer

Anbefalinger av Sapfo

5 (16)

Tone H.

Oprettet den 28/02/23

Energisk, generøs og engasjert sanglærer! Jeg har lært mye på kort tid som endret stemmebruken raskt til det bedre - anbefaler andre å prøve det samme - uansett alder.

Sandra B.

Oprettet den 25/02/23

Jeg tar pianotimer hos Sapfo og er nesten nybegynner. Sapfo er en veldig engasjert lærer med høy pedagogisk kompetanse. Hun hjelper å finne øvelser og stykker som passer til nivået. Jeg kan anbefale henne!

Randi H.

Oprettet den 18/01/23

Datteren min synger hos Sapfo og er kjempefornøyd med henne. Hun er flink til å bygge relasjon og skape trygghet, og det er en strålende blid 13-åring som kommer fra timene. "Jeg lærer så mye og Sapfo er kjempedyktig" forteller hun.

Sapfo's kompetanser

15+ års erfaring som lærer Mulighet for å undervise søsken sammen Kun begrenset antall ledige tider God til nybegynnere Underviser både i klassisk og rytmisk musikk Holistisk tilgang til undervisningen Utdannet fra musikkonservatorium Utdannet fra universitetet Utdannet innenfor pedagogikk Underviser alle aldre Underviser i noter Hjelper deg med å styrke ditt personlige uttrykk Kan hjelpe med sceneskrekk

Most often it starts here:

Svartid 2 t. og 9 min.

Undervisningssteder

  • Online

    Leksjonene holdes online i vårt OnlineClassRoom

    Hjemme hos lærer

    5067 Bergen

Raske svar

Læreren svarer nye elever på deres første melding innenfor 48 timer i gjennomsnitt

Presentasjonsvideo

Læreren har lagt ut en presentasjonsvideo av seg selv på profilen sin

Gode anbefalinger

Læreren har minst 3 anbefalinger fra nåværende elever og/eller tidligere elever, med minimum 4 av 5 stjerner i gjennomsnitt

Høyt engasjement

Læreren er god til å engasjere seg i den enkelte elev, og tilrettelegger for lengrevarende og meningsfulle undervisningsforløp

Most often it starts here:

Svartid 2 t. og 9 min.

Lignende undervisere

...