Marianne V.

Møt Marianne V.

Om

Instrument
Sang, Vokal
Lokation
Online. Hjemme hos elev. Undervisningslokale.
Svartid
3 t. og 35 min.

Om Marianne V.

Marianne er sanger, sangpedagog og filosof. Hun er utdannet lektor med fagdidaktikk i musikk og religion og etikk fra Universitetet i Oslo. I tillegg er hun autorisert sanglærer fra Complete Vocal Institute i København. Marianne har mange års erfaring som sanger. Hun har bakgrunn i klassisk sang, men har også sunget i rockeband. Hennes fokus er på sangglede og på de helsebringende effektene sang har. Det er viktig for Marianne at eleven gjennom sangundervisningen utvikler selvtillit og sangglede. Mariannes fokus er på eleven og på elevens personlige uttrykk og ønsker
Mariannes motto er: «Your Voice, Your Way»

Undervisningen inneholder blant annet:
- Grunnleggende sangteknikk
- Støtte, avslapnings og pusteøvelser
- Vokale effekter som ornamentering, grunt, growl, creeking og skrik (videregående elever)
- Kunstnerisk uttrykk og tolkning

For Marianne er det viktig at undervisningen legges opp på en måte som gir rom for personlig vekst. Marianne mener at man gjennom å utvikle elevens sangteknikk også utvikler elevens evne og selvtillit til å uttrykke seg.

Sjanger
Marianne underviser i alle sjangre, men har spesialisert seg innenfor klassisk sang. Avhengig av elevens ønsker om sjanger og uttrykk, kan Marianne undervise både i tråd med det klassiske bel canto sangidealet og basert på Complete Vocal Technique (CVT). CVT sangteknikk kan brukes av både klassiske og rytmiske sangere, og Marianne mener teknikken er spesielt godt egnet for å få eleven til å finne sitt personlige uttrykk.

Første undervisning
Marianne tar utgangspunkt i elevens ønsker og behov, og tilrettelegger det videre løp med utgangspunkt i elevens ståsted. Typisk vil første undervisningstime bestå av en kartleggingssamtale, enkle sangøvelser og eventuelt gjennomgang av en sang valgt av eleven. For å få tid til dette anbefales det å ha minimum 40 minutter første gangen. Eleven sørger selv for å ha backingtrack til sin valgte sang (YouTube etc.) tilgjengelig.

Nivå
Hun underviser på alle nivåer, og undervisningen passer også godt for nybegynnere. Da vil arbeid med støtte og pust være viktig, i tillegg til grunnleggende vokale settinger. Dersom eleven ønsker å jobbe med CVT, vil arbeid med de vokale modusene Nøytral, Curbing, Overdrive og Edge være sentralt. For mer videregående elever tilbyr Marianne undervisning i vokale effekter og formidling.

Marianne V.'s kompetanser

Utdannet fra universitetet

Fra 240,00 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Undervisningssteder

 • Online

  Leksjonene holdes online i vårt OnlineClassRoom

  Hjemme hos elev

  0 - 250 kr.

  Undervisningslokale

  0560 Oslo

Fra 240,00 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Lignende undervisere

...