Åsa M. A.

Godkjent lærer i joik
Fra 360,00 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Svarer innenfor 6 t. og 32 min.

Undervisningssteder

Online

Hjemme hos lærer

9609 NORDRE SEILAND

Fra 360,00 NOK / 30 min.

I prisen er det medregnet 20% rabatt for semesterundervisning.

Svarer innenfor 6 t. og 32 min.

Om Åsa M. A.

Åsa M. er samisk tradisjonell joiker, og er joikepedagog, med praktisk pedagogikk på Samisk høyskole i Kautokeino, og joik på Nord Universitet. Hun har flere års erfaring med joik og drama undervisning av kulturskole elever på alle nivå og i alle aldre. Hun har også holdt en rekke workshops og lært voksne, barn og unge i både joik og joiketekster.

Hun ønsker å videreføre kulturarven til samer og motivere særdeles de norskspråklige samer, som har mistet sitt samiske kultur språk og identitet pga fornorskningen, til å ta tilbake hjertespråket sitt med joik. Hun er opptatt med å bevare og å utvikle denne tradisjonen, og skape arenaer der formidling av joik kommer til uttrykk, også digitalt.

Samisk kultur er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Samisk musikk - joik - er en naturlig del av det kulturelle mangfoldet. Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nu, blitt videreført mest muntlig fra generasjon til generasjon. Siden joik er et sjeldent fag i høyere utdanning, så finns det lite tilbud om dette. Joik har blitt frem til idag videreført gjennom muntlig overlevering innad i samiske storfamilier og slekt, fra generasjon til generasjon.

Undervisningen i joik
Åsa underviser i tradisjonell joik for både nybegynnere og viderekomne i alle aldre, både på norsk og nordsamisk. og undervisningen omfatter blant annet:
- Grunnleggende joiketeknikker
-helsemessige fordeler med joik, pusteøvelser
- Musikalsk uttrykk og performance
- Samisk joiketekstuttale
- rytmeøvelser med tromme og rangler
- Joiken før og idag
- joik og drama, alt etter elevens ønske
-hvordan reinsdyr og mennesker kommuniserer via joik
-hvorfor samer joiker
-hva joiker vi, og hva vi ikke joiker
-dyrejoik, stedsjoik, personjoik
-åndelige joiker og forkristningen
-joik som meditasjon
-hvordan få joikedilla

Sjanger
Åsa Márgget underviser i nordsamisk joikedialekt, ettersom joik også har flere andre sjangre.

Første ​undervisning
Åsa tar alltid utgangspunkt i studentens egne ønsker og behov. For Åsa er det veldig viktig at den enkelte føler seg hørt og godt tilpass med valg av både repertoarer og undervisningsformer.

Nybegynnere
Til nybegynnere og barn skal man regne med å måtte kjøpe undervisningsmateriell til timen. Skriv en uforpliktende beskjed til Åsa hvis du er interessert eller har noen spørsmål.

Fleksibilitet

Book timene på nett, sikker betalingsløsning og fleksibel klippekortløsning.

Sikkerhet

Godkjente lærere med relevant utdannelse og erfaring samt ren politiattest.

Ingen ventelister

Våre lærere er klar til å undervise både hjemme hos elev eller hos læreren.

Andre har også sett på disse lærerne

Musikk-undervisning.no | Laget med kjærlighet til musikken | Muziekonderwijs.nl | Musikundervisning.dk | MusicTutors.co.uk | Blog | Artikler | Founder