Personalia

Passordet må bestå av minst 8 tegn, og inneholde 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, og 1 tall.